Tapahtumat

Kesän näyttelyt

Tiina Vottosen VALOPÄÄT -keramiikkaveistoksia ja runoutta. Pihapiiriin tulossa installaatio.

Marianne Rautiaisen PUNAINEN VAATE yhdistää arkkitehtuurin, rakennetun kulttuuriperinnön ja symbolisesti myös muotisuunnittelun kuvataiteeksi. Sekatekniikalla toteutetut maalaukset kertovat taiteilijan mukaan unohdetusta sekä kiistanalaisesta rakennusperinnöstämme, mikä kulttuuriperintöarvostaan huolimatta tai juuri sen vuoksi voi olla uhka, punainen vaate. Kuvatut kohteet ovat valikoituneet herkkyytensä, sielukkuutensa, arvojensa sekä ajankohtaisen uhanalaisuutensa vuoksi rakennusperintöasiantuntijan työmatkoiltani, mutta myös yleisön vihjeiden perusteella. Kuten ihmisistä, niin myös rakennuksista osa jää unohdetuksi, vaille riittävää huomiota ja huolenpitoa. Kaikkien herkkyyttä, sielukkuutta, ”kätkettyä” potentiaalia ja kykyjä ei tunnisteta tai arvosteta. Näyttely onkin visuaalinen ”lausunnonanto” rakennusperintömme ja kaikkien yksilöiden käyttämättömien ja unohdettujen voimavarojen puolesta.

Carla Schubertin HETEROTOPIA SOCIAL koostuu päärakennuksen sisätiloihin rakennetusta installaatiosta ja siihen liittyvästä performanssista.

Taiteilija on taustoittanut näyttelyään seuraavasti: Työn keskiössä on kaikenlainen vuorovaikutus, jota haastavat ongelmalliset ristitulet. Yhtenä tavoitteena on tuoda teeman työstämisessä näkyväksi ihmisen ja eläimen henkilökohtaiset kokemukset sosiaalisesta ympäristöstään ja vuorovaikutus -suhteistaan tasa-arvoisina yksilöinä.

Työssä heijastuu tekijän mielensisäiset ajatusprosessit Sylvi Mannisen persoonasta, hänen suhteestaan eläimiin ja ihmisiin, ja hänen elämäntyöstään yksilön sisäisestä herkkyydestä. Teosta määrittää filosofi Michel Foucaultin luoma käsite heterotopiasta, jolla hän kuvaa erilaisia konkreettisia paikkoja, jotka saavat merkityksensä yhteiskunnan niille asettamien merkitysten kautta, eikä maantieteellisten koordinaattien välityksellä.